DNHL Nytt no 4

Nå finnes siste DNHL Nytt her.

Vi vil også ønske dere alla en riktig God Jul og et Godt Nyttår. Ta vare på dere selv.

Presidiemøte DNHL november 2020