Samarbetsorganisationen ”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE” (DNHL), som genom idrott och andra arrangemang, strävar efter att samla anställda inom den nordiska hälso-och sjukvårdssektorn att genomföra arrangemang tillsammans.

Organisationen bildades inte förrän 1984, men det första arrangemanget genomfördes redan 1975 i Köpenhamn på initiativ av Rigshospitalet BK.
Organisationen leds av ett presidie. Detta väljs på ”Kongressen” som genomförs vartannat år (2013, osv). Detta bestå av två repr från vardera Danmark, Norge och Sverige, varav en repr från det nationella förbunden i resp land, samt en repr från Finland och Island.