Senest oppdatert på Kongressen i Stavanger – Oktober 2019
Stadgar – utskriftvennlig format okt 2019

ALLMÄNT

DNHL:s presidie har möjlighet att göra smärre förändringar i gällande tävlingsregler under pågående mandatperiod. Samt att godkänna ex en ”pröva-på-grenar” under ”De Nordiske Hospitals Lege”. Förändringen skall därefter beslutas på kommande kongress.

DNHL:s presidiet har fullmakt att göra mindre ändringar i tävlingsbestämmelserna och godkänna s k ”pröva-på-grenar” under ”De Nordiske Hospitals Lege”. En sådan förändring skall godkännas av påföljande kongress. Arrangörerna bestämmer med hänsyn till antalet deltagande lag om disciplinen skall avverkas som cup-spel eller serie (pool) -spel. Arrangören tillhandahåller förutom matchprotokoll även lagkort vilket inlämnas till resp sekretariat innan spel påbörjas. Om förening deltar med mer än ett lag skall lag 1 vara det bäst rankade o s v. Vid lika tröjfärg byter det lag som i programmet står upptaget som bortalag.
Vid spel i serie vinner det lag som har flest poäng. Vid lika poäng avgör i första hand inbördes möte, därefter räknas målskillnad. I racketsporterna räknas vunna matcher, set och bollar.

BESTRAFFNINGAR

Anmält lag, som finns på plats, men som inte kommer till start under pågående turnering, bestraffas med 1 000 Nkr. Denna avgift skall inbetalas till Samarbetsorganisationen.
Lag eller enskild deltagare, som grovt åsidosätter god sportsmannaanda, avstänges det första av nästkommande arrangemang.

FAIR PLAY POKAL

Pristagaren, förening eller individuellt, utses av en kommitté bestående av två företrädare från den arrangerade föreningen samt en ledamot från DNHL:s presidie.

NORDISKA MÄSTARE

Endast lag resp deltagare från förening som tillhör Samarbetsorganisationen kan bli Nordiska Mästare. Nordiska Mästare koras om disciplinen finns upptagen i tävlingsprogrammet, d v s oavsett antal länder eller deltagare.

PROTESTKOMMITTÉ

Vid varje spel skall finnas en protestkommitté bestående av tre personer. Dessa utses ur Samarbetsorganisationens presidium. Som sekreterare adjungeras organisationens sekreterare. Protestkommitténs beslut kan ej överklagas såvida det inte strider mot Samarbetsorganisationens stadgar och tävlingsbestämmelser.

Protestkommittén beslutar om åtgärder vid inkomna protester, som ej kunnat lösas av tävlingsledningen för berörd disciplin.
Protestkommittén skall kunna samlas för beslut inom 30 minuter efter inlämnad protest. Vid detta möte skall berörd tävlingsledare adjungeras.
Protest skall inlämnas senast 15 min efter inträffad incident, tillsammans med en avgift på 100 kronor i arrangerande lands valuta. Dessa återbetalas om protesten vinner bifall hos protestkommittén. Uppgift om protestkommitté skall finnas i programmet. Alla utgifter i förbindelse med protestkommitténs arbete skall betalas av arrangerande föreningen.

DISCIPLINGRUPPER (faggrupper)

Presidiet utser s k disciplingrupper (faggrupper) för de olika idrottsdisciplinerna som arrangeras inom DNHL. Disciplingrupperna (faggrupperne) skal stå till presidiet/ kongressens disposition i samband med regeländringar av
praktiska och/eller juridiska slag. Disciplingrupperna (faggrupperne) skall uttala sig om förslagen innan de behandlas av kongressen.

ÖVRIGT

Internationella regler gäller där tävlingsbestämmelserna inte säger annat.

BADMINTON

Individuellt
Herrar Singel-Dubbel -Mixed
Damer Singel – Dubbel – Mixed

Tävlingarna genomförs som serie-, pool- eller cupspel beroende på antalet deltagare. Vid cupspel skall en tröstturnering genomföras för de som slås ut t. o. m. i semifinalerna. Segraren i denna erhåller bronsplakett.
Man måste vinna två set, för att stå som segrare i matchen. Det innebär att en match kan bestå av två eller tre set. Vinner ett set gör den som först får 21 poäng. Om poängställningen är 20 lika, räcker det inte med att få 21 poäng, utan då måste ena sidan vinna två bollar för att vinna setet. Detta skulle kunna innebära ett en match kan bli hur lång som helst, och därför har man satt en gräns vid 30 poäng. Den som först når 30 poäng vinner, även om motståndaren då har 29 poäng.
Fjäderbollar används.
Arrangörsföreningen svarar för lottningen. Hänsyn skall tas till föregående resultat vid DNHL och spelares klubbtillhörighet. I övrigt följer reglerna internationella badmintonförbundets bestämmelser.

BORDTENNIS

Lag
Herrar, 3-mannalag
Spelordning:Alla möter alla (nio matcher) Vid för få anmälda 3-manna lag, spelar herrar 2-manna lag

Herrar – Damer, 2-mannalag
Spelordning: singel, singel, dubbel, singel, singel

Samtliga matcher spelas i bäst av fem set. Ett set vinns av den spelare eller par som först uppnår 11 poäng, såvida inte båda spelarna eller paren uppnått 10 poäng. I sådant fall vinner den spelare eller par som därefter får en ledning med 2 poäng.

Individuellt
Herrar Singel – Dubbel – Mixed
Damer Singel – Dubbel – Mixed
Tävlingarna genomförs som serie-, pool- eller cupspel beroende på antalet deltagare. Vid cupspel skall en tröstturnering genomföras för de som slås ut t. o. m. i semifinalerna. Segraren i denna erhåller bronsplakett. Samtliga matcher spelas i bäst av fem set.

Arrangörsföreningen svarar för lottningen. Hänsyn skall tas till föregående resultat vid DNHL. I övrigt följer reglerna internationella bordtennisförbundets bestämmelser. Vid för få deltagare i damklassen finns möjlighet att ställa upp i herrklassen.

BOULE

Boule Pétanque spelas:
• tre spelare mot tre (öppen trippel ; för alla),
• två spelare mot två (öppen dubbel ; för alla),
• en spelare mot en (singel).

I trippel har varje spelare två klot. I dubbel och i singel har varje spelare tre klot. Kloten är av metall och man spelar på grus. Iordninggjorda banor bör ej ha mindre mått än 3 x 12,5 meter. Matcherna spelas till 13 poäng. Ringen skall ritas så stor att spelarna har plats att stå i den med båda fötterna. Den skall ha en diameter mellan 35 och 50 cm och den skall ritas minst en meter från hinder och gräns till förbjudet område. Det lag som skall kasta ut lillen skall sudda ut alla gamla ringar i närheten av utkastplatsen. Efter avslutad omgång, innan nästa påbörjas, skall ringen suddas ut.
Lillen är ogiltig om den efter utkastet inte stannat inom 6 – 10 meter, och även när den under spelet förflyttas till förbjudet område, även om den kommer tillbaka till tillåtet område. Den lille som ligger på gränslinjen till ett förbjudet område är giltig.
Den blir ogiltig först när den helt och hållet har passerat gränsen.

Det är förbjudet att ta bort hinder, flytta eller trampa ner eventuella hinder som finns på spelbanan. Dock får den spelare som skall kasta ut lillen bilda sig en uppfattning om den avsedda nedslagsplatsen genom att känna på marken högst tre gånger
med ett av sina klot. Dessutom får den spelare som står i tur att spela eller dennes medspelare trampa till det senaste spelade klotets nedslagsplats.
Om en lille förflyttas så att den blir ogiltig finns tre alternativ:

a) båda lagen har klot kvar att spela.Omgången är oavgjord.
b) inget av de två lagen har fler klot att spela. Omgången är oavgjord.
c) endast ett av lagen har klot kvar. Detta lag får tillgodoräkna sig lika många poäng, som det har klot kvar att spela.
Placering av en lille som blir stoppad när den skjuts iväg efter en träff av ett bouleklot:
a) om den stoppas av en domare eller en åskådare, skall den förbli liggande där den stannat.
b) om den stoppas av en spelare, får dennes motståndare välja mellan att: låta lillen ligga där kvar den ligger eller lägga tillbaka lillen på dess förutvarande plats.

Om lillen efter att ha träffats passerar förbjudet område, och därefter återkommer till spelplanen, är den ogiltig. När lillen under spelet har hamnat utanför det anvisade spelbanan, skall den i den påföljande omgången kastas från den punkt på spelbanan, där den befann sig innan den hamnade utanför densamma.
Det första klotet i en omgång kastas av en spelare i det lag, som vunnit lottningen om lillen eller vunnit den föregående omgången. I fortsättningen kastar det lag som inte ligger närmast lillen. När endast ett lag har klot kvar spelas dessa. Ett lag har dock rätt att avstå från att spela alla sina klot. Kloten ska kastas ett och ett. Ett klot blir ogiltigt så snart det i sin helhet kommit in på förbjudet område. Om klotet därefter, exempelvis beroende på marklutning eller studs mot något föremål,
återkommer till det tillåtna området skall det omedelbart tas därifrån och allt som det har rubbat skall återställas. Så snart ett klot blir ogiltigt skall det tas ur spelet. Om så inte sker, blir det giltigt igen i och med att ett klot kastas av motståndarlaget.
Efter att lillen har kastats ut har varje spelare maximalt en tidsfrist på en minut att kasta sitt klot. I övrigt följer reglerna internationella bouleförbundets bestämmelser.

BOWLING

Individuellt
Herrar, Damer, Tvåmannalag, Herrar, Damer, Mixed

Lag
Herrar och Damer tvåmannalag – lagen skall vara föranmälda. Här räknas resultaten från den individuella tävlingen på fredagen.
De två bästa resultaten individuellt från samma förening blir mästare i tvåmannalag. Mixed spelas på lördagen.
I övrigt följer reglerna internationella bowlingförbundets bestämmelser. Samtliga klasser spelas över sex serier, europeiskt spelsätt. I övrigt följer reglerna internationella bowlingförbundets bestämmelser.

DART

Spelform: 501
Individuellt
Herrar: Singel, Dubbel
Damer: Singel, Dubbel

1. Spelformen 501 spelas utan ingång på dubbel, men med utgång på dubbel, 3 set.
2. Spelas av 2 spelare.
3. Spelet börjar utan ingång på dubbel, spelaren kan alltså börja reducera sin poäng redan från första pilen.
4. Båda spelarna börjar med 501 poäng i protokollet.
5. Den uppnådda poängen i ett kast dras av från startpoängen eller det som återstår av den. Exempel:Startpoäng = 501.  Kastat: 20, 15, 10 vilket ger 501- 45= 456 poäng kvar att kasta.
6. Spelet fortsätter genom att spelarna kastar växelvis och därmed reducerar sin startpoäng.
7. Ett set avslutas och vinns av den spelare som snabbast kommit ner till ett jämnt tal mellan 50 och 2 och gör utgång genom    att träffa en dubbel så att poängen i protokollet blir noll. Kastar spelaren mer poäng än han har kvar i protokollet döms han som «tjock» och kastet är ogiltigt, varvid motspelaren skall kasta före den som «tjockat sig». Observera att man inte kan göra utgång på en pil från ett udda tal, d v s att en spelare som fått 1 poäng kvar också är «tjock».
8. Får spelare utgång med den första eller andra av sina tre pilar behöver han inte kasta återstående pil/pilar. Först till utgång på dubbel är vinnare av setet. Tvåset fordras för matchvinst.

FOTBOLL

Lag 
7-manna herrar
7-manna herrar oldboys (35 år och äldre)
7-manna damer
7-manna mixed (min 3 damer)

Speltid: min 2 x 20 min (ev längre tid avgörs av arrangörerna).
Fyra (4) avbytare får användas i varje match, obegränsat antal byten. I varje lag får max tolv (12) spelare användas under turneringen.
7-manna spelas i övrigt enligt EFCS:s regler.
7-mannafotboll är obligatoriskt, men arrangörerna för DNH, kan även besluta att arrangera 11-mannafotboll. När det gäller 11-mannafotboll följer reglerna i övrigt internationella fotbollsförbundets bestämmelser.

Mixed
Spilleregler, udendørs
– Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 7 mands/dames fodbold.
– Der skal være minimum 3 damer på banen.

GOLF

Individuellt
Herrar
Damer

Tävlingen individuellt och lag spelas som slaggolf över 36 hål (18+18) från:
– Gul tee Herrar
– Röd tee Damer

Nordisk Mästare utses i en:
Herrklass, scratch
Damklass, scratch

Vid lika resultat sker sudden death-spel om första platsen.
Högsta hcp som får tillgodoräknas är för:
Herrar 36
Damer 36
Arrangörerna har möjlighet att dela ut priser till lägsta bruttoscore över 36 hål. Omlottning efter 18 hål i resultatordning.
Slaggolf: (gäller för hcp-klasserna) Spelas som slagtävling med fullt handicap enligt gällande slooptabell.
Högsta antalet slag som kan noteras på varje hål är Par+5 slag. Detta blir på Par 3-hål 8 slag, par 4-hål 9 slag, par 5 hål 10 slag. På scorekortet noteras endast bruttoslagen.

Lag
Herrar: ( Laget består av tre föranmälda spelare från samma förening )
Damer : ( Laget består av tre föranmälda spelare från samma förening )

Tävlingen gäller scratch och lagen skall bestå av tre förhandsanmälda deltagare från samma förening. Lagens sammansättning skall vara tävlingsledningen tillhanda vid anmälan. Vid lika resultat avgörs lagens placering enligt den matematiska metoden. I övrigt följer reglerna internationella golfförbundets bestämmelser.

HANDBOLL

Lag
Herrar
Damer
Speltid: minst 2 x 20 min (ev. längre tid, avgör arrangörerna)
I varje lag får max fjorton (14) spelare användas under turneringen. Dessa får användas i varje match, obegränsat antal byten.
I övrigt följer reglerna internationella handbollsförbundets bestämmelser.

INNEBANDY

Lag
Herrar
Damer
Mixed i mixedlag skall minimum två från varje kön deltaga. + målvakt (2 herrar 3 damer eller 2 damer 3 herrar)

Antal spelare:
En målvakt och fem utespelare på planen 40 x 20 m (Handbollsplan)

Speltid:
Matcherna spelas 1 x 25 min, såvida ej annat beslutas.

För att ett lag skall få ställa upp till spel får inte mer än en spelare fattas. Varje lag har rätt att använda fyra till fem avbytare
Om två eller flera lag har lika dräkter skall de lag som spelar som bortalag byta dräkt. I övrigt följer reglerna internationella innebandyförbundets bestämmelser.

ORIENTERING

Individuellt
Påmelding:
Deltagere må oppgi navn, fødselsår, løype, brikkenummer og idrettslag.
Klass/ alder:
Klasseinndeling damer/ herrer (alder per 31.12 inneværende år)
-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-
Det konkurreres i individuelle klasser.
Løyper og løypelengder
A-løypen ca 4 km. En A løype skal, innenfor det terrenget tillater, være krevende og gi varierte utfordringer.
C-løypen ca 2,5-3 km km. En C løype skal være variert, men strekkene skal ikke gi for store o-tekniske utfordringer og være knyttet til ledelinjer. Postene skal plasseres i nærheten av tydelige holdepunkter. Den oppgitte løypelengden er veilledene og må tilpasses terrengtype.

Premiering:
Det deles ut medaljer i alle klasser.

Arrangør må lage innbydelse som inneholder:
– Oppmøtested og tidspunkt for oppmøte. Evt gangtid fra oppmøtested til start.
– Klasseinndeling
– Løypelengde, kartmålestokk, ekvidistanse, alder og ev kvalitet på kart.
– Kontaktperson til arrangør.
– Startordning
Brikke:
Arrangør må oppgi om deltagerne skal stille med egen brikke. Arrangør må stille med lånebrikke til løpere som ikke har egen brikke eller har brikke som ikke er tilpasset arrangørens system.
Kart utleveres 1 min før start. Enkeltstart med minimum 1 minutts startintervall for løpere i samme løype.

Fullstendig resultatliste med navn på alle som har startet (også de som er disket eller har brutt). Løpsantrekket må dekke hele kroppen uten hode, hals og armer.

SKIDOR

Individuellt och lag
Klassindelning: Damer/herrar ( Ålder per 31/12)
c) – 34 år
d) 35 – 44
e) 45 – 54
f) 55 – 64
g) 65 –

Lag, herrar, (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)
Lag, damer, (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)

Sträckor:
I skidor gäller att herrar f. o. m. klass 45-54 använder sig av samma sträcka som damklasserna.

Klassisk skidåkning den arrangerande föreningen bestämmer sträckor. Slalom, arrangör kan arrangera lagtävling. Hjälm ska bäras vid slalomtävling.

Lag
Lag, herrar, (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)
Lag, damer, (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)

Priser:
Det delas ut medaljer (guld, silver och brons) i varje klass. Dessutom skall det delas ut premie till bäste herre och bäste dam.
I övrigt följer reglerna internationella skidförbundets bestämmelser.

SKYTTE

Individuellt
Herrar och Damer

Lag
Herrlag : (laget består av tre föranmälda spelare från samma förening )
Damlag : (laget består av tre föranmälda spelare från samma förening )
Mixed lag : (laget består av tre föranmälda spelare från samma förening )

I samtliga klasser skjuts med luftgevär. 40 skott (samt 10 provskott) på ett avstånd av 10 meter på internationella skivor.
Skytt som kommer mer än 15 minuter för sent till start, äger ej rätt att deltaga. Samma tidsgräns gäller även vid väntan på vapen i lagtävlingen. Lagskytte arrangeras separat efter den individuella tävlingen.

I mixedlag skall minimum en från vare kön deltaga.
I övrigt följer reglerna internationella skytteförbundets bestämmelser.

TENNIS

Individuellt och lag
Klassindelning:
Herrar och Damer
Herrdubbel
Damdubbel
Mixeddubbel
Arrangörerna avgör tillämpning av tiebreak och antal set.
I övrigt följer reglerna internationella tennisförbundets bestämmelser.

TERRÄNGCYKLING

Individuellt
Klassindelning:
Damer/herrar ( Ålder per 31/12)
 – 34 år
 35 – 44
 45 – 54
 55 – 64
 65 –
Distanser i terrängcykling:
Starter kan ske individuellt eller masstart , den arrangerande föreningen bestämme. Den arrangerande föreningen bestämmer också längden på distanserna. Det skall vara en tävling på fredagen och en på lördagen. Deltagarna ska ha egna cyklar. Eller att den arrangerande föreningen kan låna ut cyklar.

Priser:
Det delas ut medaljer (guld, silver och brons) i varje klass. Dessutom skall det delas ut premie till bäste herre och bäste dam.
Man kan arrangera lagtävling, då vinner det lag vars tre första deltagare i mål och från samma förening, med lägst sammanräknad tid. Trafikreglena gäller i respektive länder. Allt deltagande sker på egen risk. Hjälm ska bäras.

TERRÄNGLÖPNING

Individuellt och lag
Damer/herrar ( Ålder per 31/12)
Mixedstafett
h) – 34
i) 35 – 44
j) 45 – 54
k) 55 – 64
l) 65 –
Sträckor:
5 och 10 km. Den arrangerande föreningen kan arrangera ett halvmaraton (21 km).
Klassindelning:
Herrar och Damer
Lag, herrar (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)
Lag, damer (De tre bästa resultaten från samma förening blir lagmästare)
Nordisk Mästare, oavsett klassindelning, blir den herre respektive dam som har bästa tiden i mål. I lagtävlingen vinner det lag vars tre första deltagare i mål har lägst sammanräknad
tid.
Mixedstafett:
I laget ingår 2 herrar och 2 damer. Sträckor 200 m – 400 m – 1000 m och 1500 m
Startnummer avhämtas senast 60 min före start.

Priser:
Det delas ut medaljer (guld, silver och brons) i varje klass. Dessutom skall det delas ut premie till bäste herre och bäste dam.
I övrigt följer reglerna internationella friidrottsförbundets bestämmelser.

VOLLEYBOLL

Lag
Klassindelning:
Herrar – nät höjd 243 cm
Damer – nät höjd 224
Mixed – nät höjd 234
Spel sker i bäst av tre set (running score i alla set) de två första till 25 poäng avgörande set till 15 poäng.
Fr. o. m. semifinalen skall neutrala domare anlitas. Varje lag har rätt att använda sig av tolv (12) spelare. I mixed skall minst
tre (3) damer vara på banan samtidigt. I varje lag får max fjorton (14) spelare användas under turneringen.
I övrigt följer reglerna internationella volleybollförbundets bestämmelser. Möjligt att arrangera beachvollyboll. Upp till den arrangerande förening.