DNHL Nytt sendes ut 4 ganger i året til alle medlemslag. Nyhetsbrevet inneholder informasjon fra DNHL Presidiet, se under for seneste DNHL Nytt.

DNHL-Nytt nr 2-2022

DNHL-Nytt nr 1-2022

DNHL-Nytt nr 4-2021

DNHL-Nytt nr 3 – 2021

DNHL-Nytt nr 2 – 2021

DNHL-Nytt nr 1 – 2021

DNHL-Nytt nr 4-2020

DNHL-Nytt nr 3-2020

DNHL-Nytt nr 2-2020

DNHL-Nytt nr 1-2020