DNHL Nytt sendes ut 4 ganger i året til alle medlemslag. Nyhetsbrevet inneholder informasjon fra DNHL Presidiet, se under for seneste DNHL Nytt.

DNHL-Nytt nr 2-2023

DNHL-Nytt nr 1-2023

DNHL-Nytt nr 4-2022

DNHL-Nytt nr 2-2022

DNHL-Nytt nr 1-2022