REGLER FÖR DISPENSANSÖKNINGAR

VARFÖR ÄR REGLERNA FRAMTAGNA ?

Reglerna är framtagna för att stimulera deltagarna från föreningar som saknar någon spelare för att kunna deltaga i lagtävling.

VEM KAN SÖKA DISPENS ?
Dispens kan endast sökas av föreningar som är registrerade medlemmar i Samarbetsorganisationen.

VAD SKALL DISPENSANSÖKAN INNEHÅLLA ?
Dispensen skall innehålla orsak till dispensation, vilken disciplin, antal och namn på vilka ansökan gäller samt vara underskriven av föreningens ledare.

VEM KAN SÖKA DISPENS OCH NÄR ?
Dispensen skall skrivas av föreningens ledare och sändas till DNHL:s presidie senast 90 dagar före arrangemanget. Deltagare, för vilken dispensen söks, skall vara anställd vid sjukhusinrättning etc (enligt stadgarna § 3 «Medlem-skap») vars förening är registrerad i Samarbetsorganisationen.

VAD KOSTAR DISPENSANSÖKAN ?
Kostnaden för dispens är 100 Nkr/deltagare som omfattas av dispensansökan. För dispensansökan som är insänd senare än 90 dagar före arrangemanget är kostnaden 300 Nkr/deltagare (med vissa undantag). Dispensansökan behandlas inte förrän avgiften är inbetald på Samarbetsorganisationens konto.

NÄR BEHANDLAS DISPENSEN ?
DNHL:s presidies AU skall behandla dispensen senast 30 dagar före arrangemanget. Detta beslut skall senare konfirmeras i DNHL:s presidie. Presidiets beslut kan ej överklagas.

ANTAL DISPENSER
Antal deltagare med dispens begränsas i resp disciplin till:
Badminton 2 st (1H/1D) Skytte 1 st
Bordtennis 1 Tennis 1
Bowling 1 Terräng 1
Fotboll (7-manna) 2 Volleyboll 2
Handboll 2

Under vissa omständigheter kan två medlemsföreningar deltaga tillsammans. Ansökan sker då kollektivt och skall innehålla orsak, vilken disciplin och alla deltagarnas namn. Avgiften för dispensen är i detta fall 50 Nkr/deltagare. Förutsättningen är att laget inte uppnår extremt kvalitativa fördelar.

ÖVRIGT
Föreningen skall på sitt lagkort markera de som har godkänd dispens med «disp». Om det är tillräckligt med anmälda lag (arrangörernas bedömning) kan sammanslagning inte ske.