Hej på Er i Norden!
DNHL:s presidie har äntligen genomfört ett möte, senaste gången var den 5 oktober 2019 i Stavanger. Denna gång blev det ett digitalt möte.

Här hittar ni referatet från detta möte, som blickar in i framtiden med viss tillförsikt.
Innan julen kommer också «DNHL-Nytt» årgång 28 nr.4/2020 att sändas ut.

Lars-Göran Bengtsson
Sekreterare, DNHL