Her er oversikt over alle medlemmer i DNHL.
For å melde seg inn i DNHL må din virksomhet være helserelatert og laget må være medlem i nasjonal forening.

Velkommen til å kontakte oss om du/ditt idrettslag vil bli medlem!

 • Lag Danmark
 • Dansk Hospitalsidrætts-
  forbund DHIF
 • IF Bispebjerg
 • Velferdslaget Helse Fonna
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo universitetssykehus BIL
 • SI Aktiv
 • St.Olavs Hospital BIL
 • Stavanger Universitetssjukehus BIL
 • Sørlandet sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL
 • Lag Finland
 • Laksilaiset r.y.
 • IF Bispebjerg
 • Velferdslaget Helse Fonna
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo universitetssykehus BIL
 • SI Aktiv
 • St.Olavs Hospital BIL
 • Stavanger Universitetssjukehus BIL
 • Sørlandet sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL
 • Lag Island
 • Starfsmannafelag Landspitala
 • IF Bispebjerg
 • Velferdslaget Helse Fonna
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo universitetssykehus BIL
 • SI Aktiv
 • St.Olavs Hospital BIL
 • Stavanger Universitetssjukehus BIL
 • Sørlandet sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL
 • Lag Norge
 • Norsk Helsesvesens Idrettsforbund NHIF
 • BIL AHUS
 • Velferdslaget Helse Fonna
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo universitetssykehus BIL
 • SI Aktiv
 • St.Olavs Hospital BIL
 • Stavanger Universitetssjukehus BIL
 • Sørlandet sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL
 • Lag Sverige
 • Landstingets PK N:v Götaland
 • MSE Fritid Eskilstuna
 • Velferdslaget Helse Fonna
 • Haukeland sykehus idrettslag
 • Oslo universitetssykehus BIL
 • SI Aktiv
 • St.Olavs Hospital BIL
 • Stavanger Universitetssjukehus BIL
 • Sørlandet sykehus Arendal BIL
 • Sørlandet sykehus Kristiansand BIL
 • Sykehuset Østfold BIL

Nasjonale foreninger