Presidiet for De Nordiske Hospitals Lege består av President, Visepresident, Kasserer, Sekretær samt en representant per nordiskt land.

Thomas Gulbrandsen

Thomas Gulbrandsen

President, AHUS Norge
Lars G. Hansen

Lars G. Hansen

Visepresident, Bispebjerg Hospital Danmark
Merete Skjellanger Hilby

Merete Skjellanger Hilby

Kasserer, Haukeland Sykehus Norge
Lars-Göran Bengtsson

Lars-Göran Bengtsson

Sekretær - Sverige
Gitte Nielsen

Gitte Nielsen

Representant Danmark
Hannu Nurminen

Hannu Nurminen

Representant Finland